کنایه

16 بهمن 1369 / ناشر: پارلفون-ئی‌ام‌آی رکوردز

کنایه چهارده‌مین آلبوم استودیویی گروه راک بریتانیایی، کوئین است. این آلبوم در بهمن 1369 ضبط شد، این آلبوم آخرین البومی بود که فردی مرکوری در کنار اعضای گروه به ضبط آلبوم پرداختند. این آلبوم موفق شد در رتبه اول چارت‌های بریتانیا(دو هفته)، چارت هلند(چهار هفته)، چارت آلمان(شش هفته)، چارت سوئیس(هشت هفته) و چارت ایتالیا(دو هفته) قرار بگیرد.
مرکوری در اوایل بهار 1366 متوجه بیماری خود (ایدز) شد، ولی این مسئله را از رسانه ها مخفی نگه می‌داشت و بیماری خود مرکوری در مصاحبه‌ای ادعا کرده بود که نتیجه آزمایش ایدزش منفی بوده است. ابتدا قرار بر این بود که آلبوم در نوامبر یا دسامبر، نزدیک های بازار کریسمس منتشر بشود که با توجه به مریضی فردی و بد شدن حال جسمانی وی، این آلبوم تا اسفند 1369 به تعویض افتاد.
نه ما بعد از انتشار این آلبوم، فردی مرکوری، فوت کرد.