فردی مرکوری

25 آبان 1371 / ناشر: پارلفون

این آلبوم مجموعه ای از رمیکس آهنگ‌های گذشته فردی مرکوری همراه با ورژن اصلی آهنگ‌های "بارسلونا"، "عشق کشنده"،"تمرین در عشق آزاد" و "وانمودگر بزرگ" می‌باشد.